workshop > radionica

Engleska imenica workshop označuje ʻprostoriju u kojoj se što izrađuje ili popravlja, obavlja neki obrtʼ. Metaforičkim pomakom značenja počinje dobivati i novo značenje ʻkraća interaktivna izobrazba izvan redovitoga obrazovnog procesaʼ. Do istoga je metaforičkoga pomaka došlo i u hrvatskome te je u hrvatskome standardnom jeziku u značenju kraće izobrazbe umjesto neprilagođene engleske riječi workshop bolje upotrijebiti domaću riječ radionica.

Rasprava

Arhiva