wellbeing at work / workplace welbeing > (psihofizičko) blagostanje na poslu / radnome mjestu, (psihofizička) dobrobit na poslu / radnome mjestu

Riječju wellbeing u engleskome se jeziku označava stanje psihofizičkoga zdravlja i zadovoljstva. Izrazima wellbeing at work ili workplace wellbeing označuje se stanje psihofizičkoga zdravlja i zadovoljstva zaposlenika na radnome mjestu koje pozitivno djeluje i na njegov radni učinak i na međuljudske odnose te na koje se može utjecati zahvatima u radnome okružju. Umjesto izraza wellbeing at work / workplace wellbeing bolje je upotrebljavati hrvatske izraze (psihofizičko) blagostanje na poslu, (psihofizička) dobrobit na poslu.

Rasprava

Arhiva