webzine > mrežni časopis

Naziv webzine nastao je u engleskome jeziku od sastavnica web (mreža) i magazine (časopis). Webzine je časopis koji se prenosi svjetskom mrežom. Umjesto naziva webzine bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljavati naziv mrežni časopis.

Rasprava

Arhiva