webinar > mrežni seminar

Naziv webinar nastao je u engleskome jeziku od sastavnica web i seminar (WEB based semINAR). Webinar je seminar, predavanje ili radionica koji se prenose svjetskom mrežom i odvijaju se u stvarnome vremenu. Umjesto naziva webinar bolje je upotrebljavati naziv mrežni seminar.

Rasprava

Arhiva