web-stranica > mrežna stranica

Engleska imenica web znači 'paučina, mreža' i u engleskome pripada i općemu jeziku i računalnomu nazivlju, u kojemu je istoznačna s pokratom WWW.  U hrvatskome se web upotrebljava samo u računalnome nazivlju i označuje jednu od najkorištenijih internetskih usluga (WWW).  Anglizam web nalazi se u nizu sveza i kao prvi član polusloženice.  Za engleski naziv web-page u hrvatskome se upotrebljava hibridna polusloženica web-stranica, prilagođenica vebna stranica, polusloženica internet-stranica te nazivi internetska stranica i mrežna stranica.  Budući da je mreža (web ili WWW) samo jedna od internetskih usluga, prednost bismo dali dobro prihvaćenomu i kratkomu hrvatskom nazivu mrežna stranica.

Rasprava

Arhiva