web site > mrežne stranice, mrežno mjesto

Engleski naziv web site sastoji se od riječi web, koja znači ʻmrežaʼ, i site, koja znači ʻmjesto, lokalitet, nalazište, predio, zemljišteʼ. U računalnome nazivlju sveza web site označuje više međusobno povezanih mrežnih stranica koje su vlasništvo jedne tvrtke, udruge, pojedinca itd. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto neprilagođenoga engleskog naziva web site bolje je upotrijebiti hrvatski naziv mrežne stranice.Ako je u kojemu kontekstu taj naziv nedovoljno precizan jer je riječ o nekoliko mrežnih stranica, ali ne o svim mrežnim stranicama u vlasništvu jedne tvrtke, udruge ili pojedinca, može se upotrijebiti naziv mrežno mjesto.

Rasprava

Arhiva