user friendly > prilagođen korisnicima

Engleska sveza user friendly sastoji se od imenice user, koja znači ʻkorisnikʼ, i pridjeva friendly, koji znači 'prijateljski, skon, blagonaklon, dobrohotan, srdačan'. Ako za neki program kažemo da je user friendly, to znači da je prilagođen korisnicima, odnosno jednostavan za korištenje. Zato je u hrvatskome standardnom jeziku bolje umjesto engleske sveze user friendly i doslovnoga prijevoda prijateljski prema korisnicima upotrijebiti svezu prilagođen korisnicima.

Rasprava

Arhiva