USB stick > memorijski štapić

Engleski naziv USB stick sastoji se od pokrate USB, koja je nastala od naziva universal serial bus, a koji označuje opću serijsku sabirnicu, i riječi stick, koja znači 'štapić'. USB stick, USB, flash ili flash stick vanjski je uređaj za pohranu podataka. Umjesto engleskoga naziva USB (stick) ili flash (stick) u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti naziv memorijski štapić.

Rasprava

Arhiva