upload > učitati/postaviti (na internet)

Glagol to upload u engleskome je novotvorenica tvorena analogijom prema glagolu to download. Znači ʻprenijeti/prenositi dokumente/datoteku na osobnoga računala na internetʼ. Taj je glagol preuzet u hrvatski jezik kao uploadati ili rjeđe uploadirati. Također se upotrebljava i glagolska imenica uploadanje/uploadiranje. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati glagole učitati/učitavati ili postaviti/postavljati (na Internet) te glagolsku imenicu učitavanje/postavljanje.

Rasprava

Arhiva