turnaround > (poslovni) zaokret

Izraz turnaround u engleskome se jeziku upotrebljava u nekoliko značenja, primjerice u značenju 'priprema vozila nakon dolaska za ponovni odlazak' i 'prihvaćanje, obrada i vraćanje čega', a u poslovnome kontekstu označuje promjenu ili potpuni obrat poslovne usmjerenosti, politike ili uloge poslovnoga subjekta. Umjesto engleske riječi turnaround bolje je upotrebljavati hrvatski izraz (poslovni) zaokret.U skladu s tim umjesto turnaround projekt bolje je projekt (poslovnoga) zaokreta.

Rasprava

Arhiva