trigerirati > pokrenuti, potaknuti

U engleskome jeziku glagol to trigger znači 'pokrenuti, potaknuti, dati povod za što'. U hrvatskome se u istome značenju upotrebljava glagol trigerirati (npr. Mokra kosa može trigerirati migrenski napadaj., E-mail trigerira slanje odlaznoga e-maila., Gripa A i beta hemolitički streptokok mogu trigerirati nastanak narkolepsije.). Glagol trigerirati, kao ni imenicu triger, u hrvatskome jeziku ne treba upotrebljavati. Umjesto glagola trigerirati bolje je uporebljavati hrvatske glagole pokrenuti ili potaknuti.

Rasprava

Arhiva