triger > okidač

U engleskome je jeziku trigger 'dio pištolja ili puške pritiskom kojega se ispaljuje metak' te u prenesenome značenju 'ono što pokreće kakav događaj ili reakciju'. U hrvatskome se jeziku riječ triger upotrebljava upravo u tome značenju, npr.: To je bio konačni triger., stres kao triger itd. Umjesto riječi triger bolje je upotrebljavati hrvatsku riječ okidač, koja ima ista značenja (i osnovno i preneseno) kao engleska riječ trigger.

Rasprava

Arhiva