tender > ponuda (na javnome nadmetanju), poziv za podnošenje ponuda (na javnome nadmetanju)

U engleskome jeziku imenica tender označuje pismenu ponudu za opskrbu nekim dobrom ili za obavljanje nekoga posla po dogovorenoj cijeni te, u ekonomskome i financijskome jeziku, 'pismenu ponudu za kupnju ili prodaju određenih udjela u nekoj tvrtki'. U hrvatskome se jeziku riječ tender upotrebljava da bi se označila ponuda na javnome nadmetanju (licitaciji) koja se podnosi u određenome obliku i na temelju objavljenoga poziva za podnošenje ponuda, ali češće da bi se označio poziv na podnošenje takvih ponuda (npr. raspisan je tender¸ objavljen je tender). Ovisno o kontekstu u kojemu je upotrijebljena, umjesto riječi tender bolje je upotrijebiti hrvatske izraze ponuda (na javnome nadmetanju) ili poziv za podnošenje ponuda (na javnome nadmetanju).

Rasprava

Arhiva