template > predložak

Engleska riječ template znači nacrt, obrazac, predložak, šablona, uzorak. U hrvatskome jeziku najčešće se upotrebljava u računalnome nazivlju i označuje proračunske tablice i aplikacije baze podataka u kojima se pokazuju prazna polja ili prazan dokument u aplikaciji za obradu teksta. U tome je značenju umjesto neprilagođene engleske riječi template u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrijebiti naziv predložak.

Rasprava

Arhiva