teaser > mamac

Na engleskome riječ  teaser znači 'zadirkivač'. Ta se riječ upotrebljava i za kratak materijal koji  treba gledatelja potaknuti da pogleda film, seriju, emisiju…  Za razliku od najave, koja je dulja, teaser svojom nedorečenošću i provokativnošću treba gledatelja zainteresirati za određeno djelo kratkom i provokativnom porukom.  U novije se vrijem pojavljuju i teaseri za reklame, koji su neka vrsta najave reklame. Stoga je teaser riječ koja se upotrebljava u medijskome i marketinškome nazivlju.  Umjesto nje bolje je upotrebljavati hrvatski naziv mamac  koji jednako slikovito opisuje  kratki materijal namijenjen privlačenju pozornosti gledatelja ili potrošača.

Rasprava

Arhiva