targetirati > usmjeriti (komu), uzeti/imati za ciljnu skupinu

U engleskome jeziku glagol to target znači 'odabrati kao predmet kojemu se usmjerava pozornost ili koji se napada'. U hrvatskome se jeziku upotrebljava glagol targetirati (npr. Ako radite kampanju za žensku kozmetiku, zasigurno nećete targetirati i muškarce.), koji označuje usmjeravanje čega određenoj ciljnoj publici. Taj glagol, kao ni imenica target, ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku i nije ga dobro u njemu upotrebljavati. Bolje ga je zamijeniti glagolom usmjeriti s odgovarajućom dopunom ili izrazima uzeti za ciljnu skupinu, imati kao/za ciljnu skupinu, biti ciljna skupina (npr. Ako radite kampanju za žensku publiku, sigurno je nećete usmjeriti muškarcima. / Ako radite kampanju za žensku publiku, sigurno vam ciljna skupina neće biti muškarci.)

Rasprava

Arhiva