tailor-made > po mjeri (korisnika) , prilagođen (korisniku)

Izrazom tailor-made u engleskome se jeziku označuje  ono što je 'prilagođeno određenoj osobi ili namjeni'. U hrvatskome se taj engleski izraz u pridjevnoj funkciji upotrebljava najčešće u turizmu (npr. tailor-made putovanja) i poslovnoj komunikaciju (tailor-made ponuda, tailor-made radionice). Umjesto engleskoga izraza tailor-made bolje je upotrijebiti pridjev prilagođen  ili izraz po mjeri, pa govoriti o prilagođenim putovanjima / putovanjima po mjeri, prilagođenoj ponudi / ponudi po mjeri, prilagođenim radionicama / radionicama po mjeri (korisnika).

Rasprava

Arhiva