SWOT analiza > analiza okružja

Engleska pokrata SWAT nastala je od prvih slova riječi strengths (snaga), weaknesses (slabosti), opportunities (mogućnosti), threats (prijetnje). SWOT analiza analiza je trenutačne situacije u kojoj se neka tvrtka nalazi i izrađuje se kao preduvjet za pravilan odabir strategije. SWOT analiza obuhvaća analizu unutrašnjih (snaga, slabosti) i vanjskih (prilike, prijetnje) čimbenika.Umjesto engleske pokrate SWOT i prihvaćenoga internacionalizma analiza bolje je upotrijebiti naziv analiza okružja.

Rasprava

Arhiva