streaming > internetski prijenos

Engleska riječ streaming označuje prijenos multimedijskih sadržaja putem interneta. U tome se značenju upotrebljava i u hrvatskome. Riječ streaming najčešće se upotrebljava da bi se označio prijenos uživo,  a katkad se razlikuje live streaming (prijenos uživo) i streaming on demand (prijenos na zahtjev). U svakome slučaju, u hrvatskome jeziku ne treba upotrebljavati naziv streaming, nego umjesto njega treba upotrebljavati  hrvatski naziv internetski prijenos.

Rasprava

Arhiva