spin-off tvrtka > tvrtka kći

Izraz spin-off (spin off / spinoff) u engleskome može biti imenica, pridjev ili glagol. Imenica spin-off  ima nekoliko značenja: 1. izdanak, krak, ogranak, 2. nusproizvod, 3. serija potekla iz koje druge serije (npr. tako da se o sporednome liku jedne serije napravi nova serija u kojoj je on glavni lik), 4. novoosnovana tvrtka koja je nastala izdvajanjem iz postojeće tvrtke ili kao rezultat znanstveno-istraživačkih projekata, 5. tema potekla iz koje druge teme.

U hrvatskome se jeziku anglizam spin-off počeo upotrebljavati u medijima u vezi s racionalizacijom poslovanja te se navodi kao jedan od mogućih modela racionalizacije (uz outsourcing i in house), pri čemu se osniva posebna tvrtka. Takva se tvrtka katkad u medijima naziva tvrtka kći ili supsidijarna (pomoćna, sporedna) tvrtka. Djelatnost te novoosnovane tvrtke bila je sekundarna za osnovnu tvrtku, pa se ona iz nje izdvojila i posluje kao samostalna tvrtka. Umjesto spin-off tvrtka ili skraćeno samo spin-off bolja je hrvatska zamjena tvrtka kći. Izrazom spin-off označuje se i model koji se temelji na osnivanju tvrtke kćeri te je u tom značenju bolje govoriti o osnivanju tvrtke kćeri.

http://www.vecernji.hr/gospodarstvo/spin-off-je-bez-temelja-i-stetan-946050

http://www.24sata.hr/politika/odustali-od-spin-offa-a-zoki-porucio-nista-nije-bozji-zakon-384588

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-i-fkit-osnovali-spin-off-tvrtku-cotech/

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/338722/Spin-off-To-je-nekakav-povratak-u-realsocijalizam.html

Rasprava

Arhiva