spelling checker > pravopisni provjernik

Sveza spelling checker sastoji se od elementa spelling (pravopis, pravopisni) i checker (provjeravač, provjernik) i označuje računalni program kojim se provjerava pravopis teksta napisanoga na računalu. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto naziva spelling checker bolje upotrebljavati naziv pravopisni provjernik.

Rasprava

Arhiva