slideshow > prikaz prezentacije

Engleska složenica slideshow (ili sveza slide show) sastoji se od imenice slide, koja u ovoj složenici znači 'sličica na prezentaciji', i imenice show, koja znači 'pokazivanje, izložba, predstava, prizor'. Složenicom slideshow označuje se prikazivanje niza sličica na platnu ili zidu s pomoću računala i projektora. U hrvatskome se jeziku taj naziv najčešće odnosi na prezentacije u PowerPointu. U tome je značenju u hrvatskome jeziku bolje upotrijebiti naziv prikaz prezentacije.

Rasprava

Arhiva