slider > klizač

Engleska imenica slider izvedena je od glagola to slide koji znači 'kliziti, klizati se, poskliznuti se'. U hrvatskome se jeziku ta imenica upotrebljava u računalnome nazivlju i njome se označuje dio grafičkoga korisničkog sučelja čijim se najčešće vodoravnim pomicanjem određuje ili mijenja vrijednost ili sadržaj na ljestvici, kliznoj skali ili izborniku. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto neprilagođenoga anglizma slider bolje je upotrijebiti hrvatski naziv klizač.

Rasprava

Arhiva