slide/slajd > sličica

U engleskome jeziku riječ slide može biti glagol ili imenica, ali se ta riječ u hrvatskome upotrebljava samo kao imenica. Imenica slide u engleskome jeziku znači 'klizanje, klizalište, dječji tobogan, kosina za dostavu paketa, odron, pomični poklopac, dijapozitiv, objektno stakalce mikroskopa te sličica na prezentaciji'. Naziv slajd u značenju dijapozitiva ili pozitiva fotografije na prozirnome materijalu odavno se upotrebljava u fonetiziranome obliku slajd u hrvatskome jeziku, ali se svojim glasovnim sastavom (završni suglasnički skup jd) ne uklapa u hrvatski fonološki sustav. Kao hrvatska zamjena ponuđena je riječ kliznica koja ima istu tvorbenu motivaciju kao i njezina engleska istovrijednica slide, ali ona nije zaživjela u praksi. Stoga se u hrvatskome jeziku slajd može zamijeniti nazivom sličica.

Rasprava

Arhiva