skimming > krađa/snimanje kartičnih podataka; brzo čitanje

U engleskome jeziku riječ skimming ima nekoliko značenja: 1. uklanjanje kakve tvari s površine tekućine, 2. brzo kretanje zrakom ili kakvom površinom pri čemu je objekt kretanja ovlaš dodiruje, 3. brzo čitanje pri kojemu se zamjećuju najvažniji podatci 4.krađa manjih novčanih iznosa tijekom duljega razdoblja, 5. izbjegavanje prijave prihoda kako bi se izbjeglo plaćanje poreza, 6. krađa podataka s kreditne kartice s pomoću elektroničkoga uređaja (postavljenoga, primjerice, na bankomatu) i prijenos tih podataka na drugu karticu. U posljednjemu se značenju riječ skimming (katkad i skiming) upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto te engleske riječi bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti izraz krađa/snimanje kartičnih podataka, umjesto skimming(-)uređaj/oprema izraz uređaj/oprema za snimanje podataka s bankovnih kartica, umjesto izraza anti-skimming/antiskiming uređaj izraz uređaj za sprečavanje krađe kartičnih podataka. Rjeđe se riječ skimming upotrebljava u hrvatskome u trećemu navedenom značenju. U tome je značenju bolje umjesto te riječi upotrijebiti izraz brzo čitanje

Rasprava

Arhiva