shopping/šoping > kupovanje, kupnja

U engleskome jeziku imenica shopping znači kupovanje; kupnja'. U istome se značenju upotrebljava i u hrvatskome, u kojemu se upotrebljava u izvornome liku, ali i u fonetiziranome liku šoping. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto imenice shopping/šoping bolje je upotrijebiti standardnojezičnu riječ kupovanje (ako se označuje proces) ili kupnja (ako se označuje cilj).

Rasprava

Arhiva