set dresser > opremač scene

U engleskome se jeziku izrazom set dresser označuje osoba koja u kazališnoj predstavi ili filmu priprema scenu, brine se za njezinu opremljenost potrebnim rekvizitima, namještajem itd. te za svaku izvedbu ili snimanje provjerava je li svaki predmet u ispravnome stanju i položaju. Taj se izraz u istome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome se jeziku umjesto toga izraza upotrebljavaju i izrazi opremač objekta, opremač seta, opremač scene. Umjesto izraza set dresser u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti izraz opremač scene, koji točnije od izraza opremač objekta opisuje što osoba zanimanja o kojemu je riječ radi. Taj se izraz može upotrijebiti i u kazališnome i u filmskome kontekstu, a izraz opremač seta (koji sadržava anglizam set) upotrebljava se isključivo u filmskome kontekstu.

Rasprava

Arhiva