sesija > sjednica, zasjedanje; sat, predavanja; razdoblje razmjene podataka; sekcija; neformalna izvedba

Engleska riječ session u engleskim rječnicima ima desetak značenja. Riječ je o latinizmu koji se u hrvatskome širi pod utjecajem engleskoga jezika. U englesko-hrvatskim rječnicima navedene su ove istovrijednice: sjednica, zasjedanje, rok sudovanja, semestar, snimanje u studiju; misija, razdoblje razmjene podataka, sesija, sjednica, školska godina. U hrvatskome se najčešće upotrebljava u ovim značenjima: 1. periodično zasjedanje određenoga tijela, 2. dio dužega zasjedanja, simpozija, skupa, kongresa, 3. predavanja na poslijediplomskome studiju ili na seminaru; 4. zemljišni posjed; 5. vrijeme izvođenja kojega računalnog programa; 6. neformalna glazbena izvedba, improvizacija; 7. razmjena mišljenja (brainstorming session). Zbog nepreciznosti i velikoga broja značenja ove riječi nemoguće ju je u svim značenjima prevoditi istom hrvatskom istovrijednicom nego je potrebno pronaći najprikladniji prijevod s obzirom na značenje. U nekim kontekstima moguće ju je potpuno izostaviti, npr. in a training session možemo prevesti tijekom treninga ili na treningu. Umjesto nejasnoga i višeznačnoga anglizma sesija u hrvatskome standardnom jeziku bolje je s obzirom na značenje u pojedinome kontekstu upotrijebiti riječi ili izraze: sjednica, zasjedanje, razdoblje razmjene podataka / razmjena podataka, razmjena mišljenja, predavanje / ciklus predavanja, misija, školska godina, skupina, sat, sekcija; improvizacija, neformalna izvedba i slično.

Rasprava

Arhiva