server > poslužilac

Engleska riječ server znači ‘računalo koje poslužuje podatcima i programima druga računala’. U hrvatskome se jeziku uz anglizam server upotrebljavaju i tvorenice poslužilac i poslužitelj. Imenicom poslužitelj označuje se i ‘osoba bez obzira na spol koja poslužuje’ i ‘muškarac koji poslužuje’. Prema toj se imenici tvori i imenica poslužiteljica, koja znači ‘žena koja poslužuje’. Stoga je u značenju ‘računalo koje poslužuje podatcima i programima druga računala’ bolje upotrijebiti naziv poslužilac, čiji genitiv jednine glasi poslužioca.

Rasprava

Arhiva