selfie stick > štap za sebić/samosliku

Nazivom selfie stick u engleskome se jeziku označuje štap na koji se pričvršćuje mobilni telefon ili fotoaparat kako bi se čovjek lakše mogao sam slikati, tj. napraviti svoj sebić ili samosliku (selfie). U hrvatskome jeziku umjesto naziva selfie stick bolje je upotrebljavati naziv štap za sebić ili štap za samosliku.

Rasprava

Arhiva