screening > analitički pregled, probir

Engleski naziv screening glagolska je imenica tvorena od glagola to screen, koji znači 'zakloniti, zaštititi, smetati pogledu, podvrgnuti strogomu ispitivanju, provjeriti političku pouzdanost, projicirati na zaslon'. Taj se naziv upotrebljava u pravnome i medicinskome nazivlju, iz kojega ulazi i u opći jezik. U hrvatskome pravnom nazivlju umjesto neprilagođenoga engleskog naziva screening preporučuje se uporaba naziva analitički pregled, a u medicinskome nazivlju naziva probir.

Rasprava

Arhiva