sale and lease back > povratni zakup (lizing)

Engleska sveza sale and lease back ili skraćenoleasebackoznačuje financijsku transakciju u kojoj seneka imovina (najčešće automobil) prodaje te nakon toga uzima u zakup (lizing) kako bi se prijašnji vlasnik njome i dalje mogao koristiti. Umjesto engleskoga naziva sale and lease back, koji doslovno znači 'prodaj i ponovno zakupi', bolje je upotrijebiti hrvatski naziv povratni zakup ili povratni lizing.

Rasprava

Arhiva