robustan > postojan

Pridjev robustan latinskoga je podrijetla i znači 'silan, jak, snažan, tvrd, krepak, zdrav, čvrst, čio, neotesan, grub'. Pod utjecajem engleskoga jezika taj se pridjev počeo upotrebljavati i u svezama robustan model, robustan pristup, robustan program. U tome značenju pridjev robustan zapravo znači 'postojan, tj. otporan na promjene'. Stoga je u hrvatskome standardnom jeziku umjesto pridjeva robustan u spomenutom značenju bolje upotrijebiti pridjev postojan.

Rasprava

Arhiva