revolving kredit > obnavljajući kredit

Revolving kredit (eng. revolving credit) kredit je koji se stalno obnavlja. Uporabom kartice raspoloživi iznos umanjuje se za troškove kredita te troškove nastale plaćanjem roba i usluga te podizanjem novca, a otplata kredita omogućuje ponovno korištenje kreditne kartice do odobrenoga iznosa. U engleskome jeziku revolving znači 'koji se može okrenuti ili vratiti', 'koji se okreće oko svoje osi' te u financijskome nazivlju (o kreditu) 'koji se može stalno iznova upotrebljavati do određene granice'. Predlažemo stoga da se u bankarskome i financijskome poslovanju umjesto naziva revolving kredit upotrebljava naziv obnavljajući kredit.

Rasprava

Arhiva