reset > ponovno postaviti, ponovno pokrenuti, prepostaviti

Engleski glagol to reset znači ‘ponovno postaviti, ponovno pokrenuti ili postaviti na drugi način’. Prema engleskome glagolu to reset u hrvatskome se počeo upotrebljavati anglizam resetirati, i to uglavnom u računalnome kontekstu, npr. resetirati bios, resetirati računalo, resetirati ruter. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto anglizma resetirati bolje je upotrijebiti hrvatske izraze ponovno postaviti, ponovno pokrenuti ili prepostaviti.

Rasprava

Arhiva