real-time > u stvarnome vremenu

U engleskome jeziku izraz real-time znači 'vrijeme u kojemu se što događa' te u pridjevnoj funkciji 'koji se odvija istodobno s kojim događajem'. U hrvatskome jeziku izraz real-time upotrebljava se u svezama poput real time igre, real-time informacija, real-time izvješćivanje, real-time klađenje, real-time komentar, real-time marketing, real-time novinarstvo, real-time prikaz, real-time streaming, real-time sustav. U svim se tim svezama izraz real-time (koji se i u engleskome i u hrvatskome piše i bez spojnice) može zamijeniti izrazom u stvarnome vremenu te bismo toj zamjeni dali prednost pred zamjenom koja se katkad upotrebljava: stvarnovremenski.

Rasprava

Arhiva