pie chart > kružni grafikon

Engleska sveza pie chart označuje vrstu grafikona u kojoj se podatci prikazuju s pomoćukruga podijeljenoga na kružne isječke od kojih svaki dio prikazuje djelomičnu vrijednost (najčešće postotak). Naziv pie chart sastoji se od engleske imenice pie koja znači 'pita' i imenice chart koja znači 'karta'. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati naziv kružni grafikon.

Rasprava

Arhiva