people oriented > usmjeren zaposlenicima/potrošačima/korisnicima

Izrazom preople oriented u engleskome se jeziku označuje da je je tko ili što usmjereno komunikaciji s ljudima ili njihovoj dobrobiti. Taj se izraz sve češće upotrebljava i u hrvatskome poslovnom jeziku te je, primjerice, people oriented tvrtka tvrtka usmjerena dobrobiti svojih zaposlenika ili tvrtka usmjerena kupcima, potrošačima ili korisnicima. Stoga je u hrvatskome standardnom jeziku umjesto izraza people oriented bolje upotrijebiti izraz usmjeren zaposlenicima, usmjeren potrošačima ili usmjeren korisnicima, a koji će se od tih izraza upotrijebiti, ovisi o kontekstu u kojemu se izraz pojavljuje.

Rasprava

Arhiva