peer-to-peer > ravnopravan

Engleskom imenicom peer označuje se onaj koji je s kime na istoj razini po položaju, časti, znanju itd. Polusloženicom peer-to-peer označuje se razmjena čega među dvama članovima koji su po čemu na istoj razini. Peer-to-peer dolazi uz imenice komunikacija, mreža, računala, arhitektura, programi itd. Zamjenjuje se ovisno o kontekstu, ali najčešće pridjevom ravnopravan: ravnopravna komunikacija, ravnopravne mreže, ravnopravna računala, ravnopravna arhitektura, ravnopravni programi.

Rasprava

Arhiva