peer review > istorazinska prosudba, recenzija

Engleskim nazivom peer review označuje se postupak procjene autorova znanstvenoga ili stručnoga rada, istraživanja ili projekta koju provode istoredni stručnjaci iz istoga ili srodnoga područja. Taj se naziv sastoji od imenice peer, koja označuje čiji par, tj. onoga koji je komu ravan, te imenice review, koja označuje ocjenu ili recenziju. Taj se naziv sve češće nalazi i u hrvatskome jeziku, često u značenju u kojem se nekad upotrebljavao naziv recenzija. Stoga, u hrvatskome standardnom jeziku treba upotrebljavati naziv recenzija jer peer review uglavnom nije suprotstavljen kojoj drugoj vrsti recenzije (non-peer) ili naziv istorazinska prosudba, koji odgovara engleskomu nazivu.

Rasprava

Arhiva