pacemaker > srčani elektrostimulator

Engleska složenica pacemaker (polusloženica pace-maker) sastoji se od imenice pace, koja znači 'korak, mjera, tempo' i imenice maker, koja znači 'tvorac, stvaralac'. U medicinskome nazivlju imenica pacemaker označuje uređaj koji prati srčane impulse te po potrebi šalje električne impulse koji aktiviraju rad srčanoga mišića i tako održavaju normalan srčani ritam. U hrvatskome jeziku upotrebljava se engleski naziv pacemaker i hrvatski nazivi stimulator srčanoga ritma, srčani stimulator, stimulator srca, srčani elektrostimulator. Zbog dobre potvrđenosti i boljega uklapanja u hrvatski jezični i terminološki sustav u hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva pacemaker bolje je upotrijebiti naziv srčani elektrostimulator.

Rasprava

Arhiva