opinion maker > oblikovatelj (javnoga) mišljenja

Opinion maker sveza je iz engleskoga jezika koja označuje osobu ili tvrtku koja oblikuje javno mišljenje. Opinion maker najčešće je novinar ili novinska ili televizijska kuća. Sveza opinion maker sastoji se od sastavnice opinion, koja znači ‘mišljenje, mnijenje’ i maker, što znači ‘izrađivač, proizvođač, tvorničar, tvorac, stvaralac, oblikovatelj’. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto opinion maker bolje je upotrijebiti svezu oblikovatelj mišljenja ili oblikovatelj javnoga mišljenja.

Rasprava

Arhiva