open source programi > programi otvorenoga koda

Engleski izraz open source sastoji se od pridjeva open, koji znači ʻotvorenʼ i imenice source, koja znači ʻizvorʼ.Izraz open source najčešće se nalazi uz imenicu program ili programska podrška (software), ali se nalazi i uz druge imenice (rješenje, platforma, projekt, protokol). Open source programi programi su čiji je izvorni kod javno dostupan za uporabu te se može slobodno mijenjati i dalje raspačavati. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto naziva open source programi / programska podrška bolje je upotrijebiti naziv programi /programska podrška otvorenoga koda.

Rasprava

Arhiva