online trgovina > mrežna trgovina

Engleski pridjev online ili on-line znači ʻizravno povezanʼ. U svezi s različitim imenicama poprima različite nijanse značenja. On označuje spremnost vanjskoga uređaja (npr. pisača) da primi i izvede naredbe koje mu računalo šalje, međutim, u svezi online trgovina pridjev on line znači da je riječ o trgovini s pomoću interneta odnosno mreže. Stoga je u hrvatskome standardnom jeziku umjesto online trgovina bolje mrežna trgovina ili internetska trgovina.

Rasprava

Arhiva