on the record > službeno, službeni

Izrazom on the record u engleskome se jeziku označuje da je što službeno ili formalno i u tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto njega u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati riječ službeno, pa, primjerice, umjesto da se što doznalo on the record kazati da se što doznalo službeno. Kad se taj izraz nalazi ispred imenice ili imeničkoga izraza, odnosno u pridjevnoj funkciji, bolje ga je u hrvatskome standardnom jeziku zamijeniti pridjevom službeni, pa, primjerice, umjesto o on the record izvoru govoriti o službenome izvoru.

Rasprava

Arhiva