on(-)line > mrežni, internetski

Temeljno je značenje engleskoga pridjeva online (katkad se piše i on-line) 'izravno povezan, priključen, pod neposrednim nadzorom kojega uređaja'. Taj se naziv sve češće i u hrvatskome jeziku upotrebljava kao prva sastavnica višerječnih naziva: online analitička obrada, online izdanje, online igre, online kasino, online prijava, online trgovina, online usluge, online zahtjev za kredit itd. U hrvatskome standardnom jeziku preporučujemo zamjenu pridjeva online pridjevom mrežni (ili internetski ako je riječ o nečemu što je na internetu, ali nije na mreži (webu).

Rasprava

Arhiva