off the record > neslužbeno, neslužbeni

Izrazom off the record označuje se u engleskome jeziku da je što neslužbeno ili neformalno i u tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto njega u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati riječ neslužbeno, pa, primjerice, umjesto da se što doznalo off the record kazati da se što doznalo neslužbeno. Kad se taj izraz nalazi ispred imenice ili imeničkoga izraza, odnosno u pridjevnoj funkciji, bolje ga je u hrvatskome standardnom jeziku zamijeniti pridjevom neslužbeni, pa, primjerice, umjesto o off the record izvoru govoriti o neslužbenome izvoru.

Rasprava

Arhiva