off(-)line > izvanmrežni

Temeljno je značenje engleskoga pridjeva offline (katkad se piše i off-line) 'samostalan, nepovezan s nekim uređajem'. Taj se naziv u hrvatskome često upotrebljava samostalno: Može se pregledavati offline., ali i kao prva sastavnica višerječnoga naziva ili kolokacije, npr. offline aktivnost, offline aplikacija, offline oglašavanje, offline pohrana, offline pregledavanje, offline usluga itd. U hrvatskome standardnom jeziku preporučujemo zamjenu pridjeva offline pridjevom izvanmrežni.

Rasprava

Arhiva