no-kill sklonište/politika > prijateljsko sklonište / prijateljska politika (prema životinjama)

U engleskome  se jeziku izrazom no-kill shelter označuje sklonište za životinje u kojemu životinje ostaju do udomljenja ili prirodne smrti. Eutanaziraju se jedino neizlječivo bolesne ili opasne životinje. U hrvatskome se upotrebljava izraz no-kill sklonište umjesto kojega je bolje upotrijebiti izraz prijateljsko sklonište. Izraz no-kill politika možemo zamijeniti izrazom prijateljska politika (prema životinjama).

Rasprava

Arhiva