newsletter > glasilo, bilten, okružnica

Engleska složenica newsletter ili polusloženica news-letter nekad je označavala okružnicu s novostima koja se prije uvođenja novina razašiljala pretplatnicima jednom tjedno. Danas newsletter najčešće označuje pisani izvještaj o aktivnostima tvrtke ili novostima u određenome razdoblju, koji se obično e-poštom u pravilnim vremenskim razmacima šalje većemu broju korisnika, kupaca, pretplatnika, članova, zaposlenika itd. ili se objavljuje na mrežnim stranicama tvrtke. Umjesto neprilagođene engleske riječi newsletter u hrvatskome standardnom jeziku bolje je ovisno o kontekstu upotrijebiti nazive glasilo, bilten ili okružnica.

Rasprava

Arhiva